LOAB Advocats

Oferim un servei jurídic integral i continuat d’assessoria i defensa legal a particulars, entitats i empreses, tant nacionals com internacionals, en les especialitats del Dret Privat Civil – Immobiliari, Urbanístic i en el Dret públic – Administratiu.

LOAB Advocats i el seu  Soci-Director Miguel López Abellán, són referents en Catalunya en les àrees de pràctica  indicades i des d’un principi LOAB Advocats ha entès l’advocacia actual projectant-la perquè, donades les actuals tendències, ofereixi als nostres clientes un servei d’assessorament eficaç i integral, adaptat a les seves necessitats en els àmbits del Dret Privat i del Dret Públic.

LOAB Advocats intervé en qualsevol conflicte i promou la seva solució extrajudicial o judicial, garantint la màxima seguretat jurídica.

Els nostres clients són: Particulars, Propietaris, Llogaters, Constructors i Urbanitzadors, Societats llogateres i rehabilitadores d’immobles, Emprenedors, Ajuntaments i Administracions Públiques, Consultors immobiliaris, Comunitats de propietaris, Hotels, Centres comercials, Arquitectes, Empreses Patrimonials i Inversors, Consumidors i usuaris.

Atenent a l’experiència acumulada en l’assessorament legal en tots els àmbits jurídics indicats, tant en el seu àmbit preventiu o extrajudicial, com en l’exercici i defensa de les accions judicials de tot ordre exercides per o en contra de l’empresari o professional oferim als qui estiguin interessats en els nostres serveis professionals la possibilitat de contractar els mateixos mitjançant el sistema de prestació de serveis denominat “Iguala jurídica” que consisteix en el pagament d’una quota mensual fixa (des de 200 € / mes), establerta un cop s’hagin analitzat les necessitats i dimensions de l’empresa-client, quedant inclosos en la indicada quota dels serveis jurídics prèviament pactats entre les dues parts (Entre altres l’assessorament jurídic en general, redacció de contractes personalitzats, reclamacions extrajudicials, gestions per al cobrament dels seus crèdits, mediació en la negociació de contractes, reducció significativa dels nostres honoraris professionals en assumptes judicials no inclosos en la cobertura de la iguala).

Valor Afegit

Col·laboren amb nosaltres arquitectes i economistes el que ens permet afrontar qualsevol tipus d’operació.

MiguelLopez
Lletrat exercent de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i Soci Fundador de LOAB Advocats