dr_adm

El Dret administratiu és la branca del dret públic que conté el règim jurídic de l’activitat de les administracions públiques, així com la regulació de les relacions entre aquestes i els ciutadans en la seva condició d’usuaris de serveis públics o de col·laboradors de l’administració per a la prestació dels mateixos.

El dret administratiu és una branca autònoma dins de l’ordenament jurídic, de manera que els conflictes en què sigui aplicable aquest dret ha de resoldre tribunals especialitzats, com són els que integren l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

LOAB Advocats està altament especialitzat en els Àrees de Dret Urbanístic, Sanitari, Estrangeria, Protecció de dades personals, Noves Tecnologies i Funció Pública.

Els nostres serveis en aquest àmbit comprenen:

  •    – Procediment Administratiu i Contenciós – Administratiu.
  •    – Responsabilitat patrimonial de les Administracions publiques.
  •    – Procediments sancionadors.
  •    – Llicències i autoritzacions.
  •    – Contractació pública.
  •    – Concessions administratives.
  •    – Expropiacions.
  •    – Assessorament integral a les Administracions Públiques, a les empreses i als particulars.