93.292.02.91
lopez.abellan.abogados@icab.cat

Dret Privat – Dret Immobiliari

Especialistes en Dret Administratiu, Immobiliari i Urbanístic - Consultors del sector Públic

El Dret privat és la branca de el dret que regula l’àmbit de les relacions privades de persones en l’àmbit de la seva activitat o accions personals.

LOAB Advocats està altament especialitzat als Àrees de Dret Immobiliari i Registral, Drets dels Consumidors i gestió de propietats.

Els nostres serveis en aquest àmbit comprenen:

  • Solucions a conflictes extrajudicials i judicials: Resolucions contractuals, reclamacions de quantitat, litigis sobre propietat i possessió, Procediments sobre Propietat horitzontal, desnonaments, comunitats de béns i divisió de la cosa comuna, execucions hipotecàries, Procediments i expedients sobre el registre de la Propietat, responsabilitat contractual i extracontractual. Reclamacions per Defectes de la construcció.
  • Contractació: Compravendes i arrendaments, Redacció d’opcions i compromisos de compravenda, Contractes Privats i Arres, permutes, opcions de compra I ALTRES negocios jurídics. Contractes d’obra i Prestacions de serveis. Subcontractació de l’obra. Garanties i assegurances de la construcció, Assistència a signatura d’Escriptures.
  • Disseny de l’operació immobiliària: Estudi de la Viabilitat urbanística i jurídica de l’immoble, estudi de drets reals, Càrregues i gravàmens, Segregació i agrupació de finques, planificació fiscal de projecte, Anàlisi de la forma jurídica de la Inversió, preparació dels Operacions civils i mercantils d’Adquisició.
  • Declaracions d’obra nova i divisió horitzontal.
  • Habitatges de protecció oficial.
  • Dret hipotecari. Bancari. Clàusules abusives.
  • Llei de Segona Oportunitat.
  • Lloguer turístic.
Obre el xat
1
Com podem ajudar-te?
Benvinguts a LOAB, t'assessorarem en breu, Com podem ajudar-te?